Stand van zaken 22 maart 2023


Wetgeving

Al geruime tijd is er onrust over de Huis- en Hobbydierenlijst (voorheen: Positief-lijst) die voor het eerst op 6 juli 2022 door het ministerie van LNV gepresenteerd is. Deze lijst zou moeten ingaan op 1 januari 2024. Op deze lijst staan een dertigtal soorten die men mag kopen, houden of verkopen. Voor de rest van de dieren geldt een uitsterfbeleid. Een voor dieren van de leden van onze vereniging desastreuze lijst.

Eerdere uitspattingen van de Overheid om tot een dergelijke wetgeving te komen werden door het Platvorm Verantwoord Huisdierbezit middels rechtszaken gecanceld. Al vrij snel kwam er van het PVH een brief over de te volgen koers te weten: weer gerechtelijke stappen. Door omstandigheden werd het PVH sectoroverleg van november 2022 uitgesteld. Pas 13 maart j.l. was er weer een sectoroverleg van het PVH waar ook de Parkdierenvereniging zitting in heeft. Het bleek dat er een fikse bestuursverandering had plaats gevonden, waarop verder geen toelichting kwam en ook geen vragen over mochten worden gesteld. Maar er bleek ook besloten te zijn tot een totale koersverandering aangaande de benadering van de Huis- en Hobbydierenlijst. Op Social Media circuleerden al berichten dat de huisjuriste van het PVH niet meer bereid was om de gehele lijst weg te procederen, maar dat zij veel voordeel zag in het tot wetgeving maken van Gids Goede Praktijken (GGP’s). Er kwam echter geen vraag bij de betrokken verenigingen voor het opzetten van zulke documenten. Middels nieuwsbrieven werden wij op de hoogte gebracht van het nieuwe bestuur, dit, zonder een reden aan te geven, en de koers die het PVH gaat volgen. In januari 2023 wordt nog de suggestie gewekt dat het PVH gaat procederen middels een schrijven mw. Mr. E. Philippi-Gho van Natuur en Recht. De opbouw van de nieuwe wet werd besproken en er werd aangegeven dat “de kans dat het verbod op het houden van soorten die niet op de Huis- en hobbydierenlijst staan voor de rechter stand houdt zeer gering is.” En het wordt niet verbazingwekkend geacht dat dierhouders zich opnieuw voorbereiden op juridische procedures tegen de Huis- en hobbydierenlijst. Er valt geen woord over GGP’s.

Begin febr 2023 is de toon heel anders. Het PVH vecht alleen die soorten aan waarvoor er een goed GGP op tafel komt. Deze kunnen geschreven worden middels een format, wat nog (steeds) niet bekend is. De GGP’s worden in overleg met het PVH en Mw. Mr. E. Philippi-Gho opgesteld en beoordeeld door een deskundig dierenarts.

Echter op het sectoroverleg van 13 maart j.l. leerden wij dat de door het PVH benaderde dierenartsen zelf een lijstje hadden welke diersoorten volgens hun goed te houden zijn en dat alleen daarvoor een GGP ingediend kan worden. Dit lijstje is op het moment van schrijven nog niet bekend, maar wordt wel eerdaags verwacht. Wij zullen dit zsm publiceren op onze website www.parkdierenvereniging.nl . Verheug u niet, deze gespecialiseerde dierenartsen blijken een heel andere kijk op ‘te houden soorten’ te hebben als wij!

Gids Goede Praktijken: natuurlijk zij wij vóór huisvesting en verzorgings-reglementen. Daar pleiten wij al jaren voor. Niet voor niks hebben wij de vertaalde versie van de Duitse Houderijvoorschriften op onze website staan en wordt daar steeds naar verwezen als het gaat om huisvesting. Als dit wetgeving wordt staan wij daar zeer positief in. Het probleem van dit GGP-proces is alleen het moment. De door het PVH bepaalde koers is als volgt: bezwaar indienden tegen de door het PVH bepaalde soorten waarvoor een door het PVH geschreven GGP is. Totdat deze beoordeeld is een ontheffing aanvragen. Wil de RVO niet beoordelen dan procederen. Wat heeft dit te betekenen voor onze dieren totdat de GGP een vaststaand feit is. Het komt het welzijn van de dieren niet ten goede in ieder geval. Een uitsterfbeleid houdt in dat dieren steriel gemaakt moeten worden of koppels en groepen dieren uit elkaar gehaald moeten worden. Dit is natuurlijk dieronwaardig voor groepsdieren of dieren die al jarenlang bij elkaar zitten.

Ontheffing: Vanaf het moment dat de Huis- en Hobbydierenlijst in gaat kun je als houder van dieren die niet gehouden mogen worden, altijd een ontheffing aanvragen. Deze mag alleen geweigerd worden als op basis van evenredige criteria blijkt dat de voorgenomen wijze van houden door een (rechts)persoon geen negatieve gevolgen heeft voor het welzijn van de betrokken dieren en de gezondheid van mensen met zich meebrengt. Maar verder is het aanvragen van een ontheffing in onze ogen totaal onzinnig. De ontheffing gaat per diersoort, dit dier moet geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Mocht je fokken, dan moeten ook alle jongen geïdentificeerd en geregistreerd worden. Verkopen of weggeven van de dieren mag alleen ook aan iemand die ook voor de betrokken diersoort een ontheffing heeft. In de praktijk gaat het er dus op neer komen dat iedere houder van eekhoorns, stekelvarken of stokstaartjes en al die andere soorten, maar ook alle houders van Russische dwerghamsters en chinchilla’s een ontheffing zullen moeten aanvragen. Dit gaat natuurlijk ver boven de capaciteit van het RVO. Bovendien hebben ervaringen uit het verleden ons geleerd dat er misschien een paar ontheffingen zullen worden afgegeven, maar niet aan alle houders, ook al voldoen zijn aan de voorwaarden van de ontheffing. Tot de ontheffing verleent is geldt het uitstervingsbeleid.

Onze koers: Wij als bestuur van de Vereniging van Parkdieren Liefhebbers zijn geen voorstander van dit door het PVH voorgestelde beleid, en willen eigenlijk voorstelen om zelf initiatieven op te zetten om de lijst in zijn geheel weg te procederen, maar willen een te volgen strategie graag bespreken met onze leden. Let wel: we kunnen niet terugvallen op de gelden van het PVH in deze, dus zal ook hier een strategie voor bepaald moeten worden. Wij verzoeken u dus om naar de ALV te komen om dit met ons te bespreken. U kunt ook altijd een bericht insturen naar parkdierenvereniging@gmail.com om uw mening kenbaar te maken.

Het bestuur.

Janke van der Hem
Webmaster
click hier