Dieren informatie

Op dit tabblad staan de eisen per diersoort waaraan je zou moeten voldoen om zeker te zijn dat het welzijn van onze dieren geborgd is en deze verantwoord worden gehouden.
Ook worden kweekverslagen, als deze worden aangeboden geplaatst.
De eisen zijn gebaseerd op ervaringen van dierenhouders en reeds in Europa gebruikte (o.a. Duitsland) minimum verzorgingseisen en zijn binnen de vereniging nog in bewerking.
De eisen die we op de site zetten, zijn levende documenten en zullen aan de tijdgeest, wetgeving en houderij inzichten worden aangepast.
Leden van onze vereniging kunnen dan ook voorstellen tot wijziging indienen bij de website beheerder die deze dan aan het bestuur voorlegt.

Heeft u nog informatie voor dit tabblad mail naar parkdieren@outlook.com


Dierenartsen:

Drs. P Verstraelen
Dierenartsenpraktijk Horst e.o.
Americaanseweg 33
5961 GN Horst, Nederland
Tel. +31 (0)77 398 21 69
Drs. F. Verstappen
Hoofdstraat 121
3971 KG Driebergen-Rijsenburg
Tel: 0343-512063
Drs. P. Klaver
www.kliniek-klaver4dieren.nl
Dalwagen 29c
Dodewaard
Tel: 0488-410040 / 06-51335956

Evenhoevigen

Varkens en Pekari's
Kameelachtigen
Dwergherten
Muskusherten
Hertachtigen
Holhoornigen en Gaffelantilopen
Giraffen en Okapis
Haasachtigen (Lagomorpha)

2 families, 12 geslachten, 91 soorten.
Verspreiding wereldwijd, behalve Madagaskar, Antarctica en het zuiden van Zuid Amerika.

Haasachtigen(Lagomorpha)


Klimbuideldieren(Diprotodontia)

11 families, 39 geslachten, 143 soorten.
Normaal gesproken worden slechts vertegenwoordigers uit 7 van de 11 families gehouden;
die zullen hier behandeld worden.

Koala's (Phascolarctidae)
Wombats (Vombatidae)
Koeskoezen (Phalangeridae)
Buideleekhoorns (Petauridae)
Vliegende Buidelmuizen
Kangoeroeratten (Potoroidae)
Kangoeroes (Macropodidae)
Knaagdieren(Rodentia)

33 families, 490 geslachten, 2364 soorten.
Slechts een klein deel van deze soortenrijkste orde van zoogdieren
wordt door mensen gehouden en hier behandeld.

Eekhoorns
Slaapmuizen
Bevers
Muizen - ratten enz.
Springhazen
Kamvingers
Molratten
Stekelvarkens
Boomstekelvarkens
Chinchilla's
Cavia's - Mara's
Capibara
Agoeti's en Pakas
Schijnratten
Beverratten
Hutia's

Onevenhoevigen( Perissodactyla)

De orde van de onevenhoevigen omvat drie families – paarden (Equidae), neushoorns (Rhinocerotidae)
en tapirs (Tapiridae), met 17 soorten.

Paardachtigen
Tapirs

Roofdieren(Carnivora)

15 families, 126 geslachten, 286 soorten.
Het bezighouden van roofdieren door het verrijken van de leefomgeving, bijvoorbeeld door geurprikkels, de manier van voedsel aanbieden en andere maatregelen zijn bijzonder belangrijk.
Dit dient uitdrukkelijk als essentieel onderdeel van de planning beschouwd te worden bij de vormgeving van de dierenverblijven en bij het bestandsbeheer.

Op grond van de beperkte mogelijkheden voor schoonmaken en desinfecteren, zijn de voorgeschreven afmetingen bij extensieve roofdierhouderij en bij het houden van roofdieren op natuurlijke bodem substantieel groter dan voor andere verblijven.

Voorzieningen in buitenverblijven die bescherming bieden voor weersinvloeden, zoals slaapboxen en schuilhutten, die in dit hoofdstuk genoemd worden, moeten aan de grootte van het betreffende dier zijn aangepast.
Dat betekent dat de dieren zich er in moeten kunnen omdraaien, moeten kunnen staan en gemakkelijk kunnen gaan liggen.
Als beschutting tegen wind, vocht en kou moeten slaapboxen en schuilhutten droog, tochtvrij zijn en indien nodig, stro op de bodem hebben.

Kleine katachtigen
Grote katachtigen
Civetkatachtigen, Madagascar civetkatten, Parderollen en Mangoesten
Hyena's
Hondachtigen
Beren
Marterachtigen en stinkdieren
Kleine beren en kleine panda......
......
......